KNIŽNICA

 

HUMANISTICKÁ KNIŽNICA (193 kusov)

100 OTÁZEK VĚŘÍCÍCH NEVĚŘÍCÍM, 1. vyd., Nakladatelství politické literatury, Praha 1962, 368 str.
Aarons Mark - Loftus John: OPERACE RATLINES, Bohemia, Praha 1994, 220 str.
   AKO VZNIKOL ŽIVOT? Evolúciou, alebo stvorením?, Watchtower     Bible and Tract Society of New York, 1991, 256 str.
ANTHROPOS 1/2004 - Časopis pre humanitné a sociálne poznanie - Ľudská prirodzenosť, Kalligram, Bratislava 2004, 80 str.
    ANTHROPOS 3/2004 - Časopis pre humanitné a sociálne poznanie - Náboženstvo, religionistika, Kalligram, Bratislava, 80 str.
ANTHROPOS 4/2004 - Časopis pre humanitné a
sociálne poznanie - Pôžitky, Kalligram, Bratislava 2004, 80 str.
ANTOLÓGIA Z DIEL FILOZOFOV I. - Predsokratici a Platón, 1. vyd., Epocha, Bratislava 1970, 546 str.
ANTOLÓGIA Z
DIEL FILOZOFOV II. - Od Aristotela      po Platina, 1. vyd., Pravda, Bratislava 1973, 672 str.
   ANTOLÓGIA Z DIEL FILOZOFOV III. - Patristika a scholastika, 1. vyd., Pravda, Bratislava 1975, 548 str.
ANTOLÓGIA Z DIEL FILOZOFOV IV. - Humanizmus a renesancia, 1. vyd., VPL, Bratislava 1966, 628 str.
ANTOLÓGIA Z DIEL FILOZOFOV IX. - Logický empirizmus a filozofia prírodných vied, 1. vyd., VPL, Bratislava, 1968, 501 str.
ANTOLÓGIA Z DIEL FILOZOFOV V. - Novoveká empirická a osvietenská filozofia, 1. vyd., VPL, Brat.,1967, 542 str.
ANTOLÓGIA Z DIEL FILOZOFOV VI. - Novoveká racionalistická filozofia, 1. vyd., Epocha, Bratislava 1970, 784 str.
ANTOLÓGIA Z DIEL FILOZOFOV VII. - Pozitivizmus, voluntarizmus, novokantovstvo, 1. vyd., VPL, Bratislava, 1967, 614 s.
ANTOLÓGIA Z DIEL FILOZOFOV VIII. - Pragmatizmus, realizmus, fenomenológia, existencializmus, 1. vyd., Epocha, BA, 1969, 604 str.
ANTOLÓGIA Z DIEL FILOZOFOV X. - Marxisticko-leninská filozofia, 1. vyd., Pravda, Bratislava 1977, 800 str.
ATEISTICKÁ VÝCHOVA - Zkušenosti z práce kulturních zařízení sovětských odborů, 1. vyd., Práce, Praha 1987, 80 str.
ATEISTICKÝ SLOVNÍK, 1. vyd., Pravda, Bratislava 1984, 632 str.
Bakoš Ľudovít a kol.: TEÓRIA VÝCHOVY, 3. vyd., Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1977, 332 str.
Bebel August: POTŘEBUJE LID NÁBOŽENSTVÍ? - o křesťanství a církvi, SNPL, Praha 1959, 48 str.
   Bedürftig Friedemann: TŘETÍ ŘÍŠE A DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA - Lexikon něm. nacionál. soc., 1. vyd., Prostor, Praha

2004, 672 s.
Bendlová Peluška: ČLOVĚK A MODERNÍ KATOLICISMUS - Krize katolického humanismu, 1. v., Svobodné slovo, Praha 1965, 268 s.
Bouchal Milan: MEDICÍNA A NÁBOŽENSTVÍ, 1. vyd., Krajské nakladatelství, Brno 1957, 80 str.
Bradford, Roark: ČERNOŠSKÝ PÁN BŮH A PÁNI IZRAELITI • STAREJ ZÁKON A PROROCI. 1. vyd., Odeon, Praha 1968, 380 str.
Buchníček Jan: PŘÍRODNÍ VĚDY PROTI NÁBOŽENSKÉMU TMÁŘSTVÍ, 1. vyd., Orbis, Praha 1956, 48 str.
Camerjan I. P.: V. I. LENIN O NÁBOŽENSTVÍ, 1. vyd., Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1959, 40 str.
Cinoldr František: NÁBOŽENSTVÍ A SOCIÁLNÍ PROBLÉMY SPOLOČNOSTI, KV KSČ, Ostrava 1974, 48 str.
CÍRKEV A SOUDOBÁ SPOLEČNOST (Zborník), 2. prepracované vyd., SNPL, Praha 1960, 224 str.
CIRKVI VO SVETE - Politika - globálne problémy, 1. vyd., Odbor marxizmu-leninizmu MŠ SSR, Bratislava 1988, 70 str.
Cvekl Jiří: O PROTIKLADU VĚDECKÉHO A NÁBOŽENSKÉHO SVĚTOVÉHO NÁZORU, 1. vyd., Orbis Praha 1956, 64 s.
Černík Václav: PROBLÉM ZÁKONA V MARXISTICKEJ METODOLÓGII VIED, 1. vyd., Pravda, Bratislava 1977, 400 str.
Čížek František a kol.: FILOSOFIE, METODOLOGIE, VĚDA, 1. vyd., Svoboda, Praha 1969, 495 str.
Čudinov E. M.: POVAHA VEDECKEJ PRAVDY, Pravda, Bratislava 1981, 320 str.
Darwin Charles: PÔVOD DRUHOV, 1. vyd., Kalligram, Bratislava 2006, 544 str.
Darwin Charles: PÔVOD DRUHOV, 1. vyd., Kalligram, Bratislava 2006, 544 str.
Diderot, Denis: MNÍŠKA. 1. vyd., Smena, Bratislava 1968, 204 str.
DOKUMENTY DRUHÉHO VATIKÁNSKEHO KONCILU I., Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1969, 256 str.
DOKUMENTY DRUHÉHO VATIKÁNSKEHO KONCILU II., Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1972, 228 str.
Donini Ambrogio: STUDIE Z DĚJIN NÁBOŽENSTVÍ, 1. vyd., SNPL, Praha 1961, 274 str.
Faure Sébastien: BOŽÍ ZLOČINY, S.A.T. Brosurservo, Beauville 1999, 20 str.
FILOZOFICKÝ SLOVNÍK, 1. vyd., Pravda, Bratislava 1974, 620 str.
Gapočka M. P.: MATERIALIZMUS PROTI FIDEIZMU, 1. vyd., Pravda, Bratislava 1982, 208 str.
Gindev Panajot: FILOZOFIA A SPOLOČENSKÉ POZNANIE, 1. vyd., Pravda, Bratislava 1983, 376 str.
Gjamccho Tändzin 14. dalajlama: ÚVOD DO BUDDHISMU, 1. vyd., Buddhistická spol./agentúra Radost, Praha 1990, 44 str.
Grigulevič I. R.: PÁPEŽI 20. STOROČIA. 1. vyd. Pravda, Bratislava 1983. 424 str.
Haeckel Ernst: JE POSMRTNÝ ŽIVOT?, 1. vyd., SNPL, Praha 1959, 32 str.
Halbich Karel: GENÉZA SIONIZMU, 1. vyd., Agres, Bratislava 1991, 100 str.
Halečka T. - Leško V.: KAPITOLY Z DEJÍN ATEIZMU A KRITIKY NÁBOŽENSTVA, 1. vyd., Pravda, Bratislava 1988, 480 str.
Halečka Tibor: ATEIZMUS, TEOLÓGIA A REVIZIONIZMUS, 1. vyd., Pravda, Bratislava 1977, 208 str.
Halečka Tibor: PODSTATA ATEIZMU, 1. vyd., Pravda, Bratislava 1988, 56 str.
Hegel G. W. F.: LOGIKA AKO VEDA I., 1. vyd., Pravda, Bratislava 1986, 432 str.
Hegel G. W. F.: LOGIKA AKO VEDA II., 1. vyd., Pravda, Bratislava 1986, 512 str.
Helebrandt Robert: KNIEŽATÁ ZLOBY - Protokoly sionských mudrcov, 1 vyd., Agres, Bratislava 1991, 68 str.
Hlavatý Václav: ROZBOR FILOSOFIE SV. TOMÁŠE AKVINSKÉHO. Praha 1884. 360 str.
Hodovský I. - Hubík S.: SVĚT A NÁBOŽENSTVÍ -Ku kritice současných forem apologetiky křesťanství, 1. v., Svoboda, Praha 1983, 256 s.
Holbach Paul Henri Dietrich: KAPESNÍ BOHOSLOVÍ čili Stručný slovník křesťanského náboženství, 1 vyd., SNPL, Praha, 200 s
Hranička Jaroslav: KOMUNISTI A KATOLÍCI - Problém dialógu, 1. vyd., VPL, Bratislava 1967, 178 str.
Hubenák Ladislav: NEKORUNOVANÝ KRÁĽ EURÓPY - F. M. Voltaire, 1. vyd., Práv. fak. Univerzity Mateja Bela, 2004, 128 s.
Janata Michael: VYLHANÁ STOPA - Pozadí atentátu na papeže Jana Pavla II., Rudé právo, Praha 1983, 88 str.
Johnson Phillip E.: SPOR O DARWINA, 1. vyd., Návrat domů, Praha 1996, 216 str.
K OTÁZKAM METODOLÓGIE VIED (Zborník), 1 vyd., Pravda, Bratislava 1973, 228 str.
K PROBLEMATICE KLERIKÁLNÍHO ANTIKOMINISMU (Zborník), Severomoravský KV KSČ, Ostrava 1974, 32 str.
K ROZVOJU TEÓRIE VEDECKÉHO ATEIZMU, 1. vyd., Pravda, Bratislava 1988, 288 str.
K ZÁKLADNÍM OTÁZKÁM VĚDECKÉHO ATEISMU I. (Zborník), Severomoravský KV KSČ, Ostrava 1979, 54 str.
K ZÁKLADNÍM OTÁZKÁM VĚDECKÉHO ATEISMU II. (Zborník), Severomoravský KV KSČ, Ostrava 1979, 51 str.
Kamenec Ivan: PO STOPÁCH TRAGÉDIE, Archa, Bratislava 1991, 288 str.
KAPESNÍ SLOVNÍK ATEISTY, 1. vyd., Svoboda, Praha 1982, 400 str.
Každan A. P.: NÁBOŽENSTVÍ A ATEISMUS VE STAROVĚKU, 1. vyd., Orbis, Praha 1960, 300 str.
Každan A. P.: NÁBOŽENSTVO A ATEIZMUS V STAROVEKU, 1. vyd., Osveta, Bratislava 1961, 280 str.
Kedrov B. M.: FILOZOFIA A VEDA, 1. vyd., Pravda, Bratislava 1980, 285 str.
Kirchhoff R.: O VĚDECKÉM SVĚTOVÉM NÁZORU A NÁBOŽENSTVÍ, 1. vyd., SNPL, Praha 1960, 100 str.
Kolář Z. - Semrád J.: SVĚTONÁZOROVÁ VÝCHOVA V RODINĚ, 1. vyd., SPN, Praha 1983, 120 str.
Kolonickij P.: MARXISMUS-LENINISMUS O NÁBOŽENSTVÍ, 3. prepracované vydanie, Orbis, Praha 1953, 48 str.
Kopnin P. V.: DIALEKTIKA AKO LOGIKA A TEÓRIA POZNANIA, 1. vyd., Pravda, Bratislava 1976, 432 str.
Kráľ Ábel: JE SLOVENSKÁ REPUBLIKA KRESŤANSKÝ ŠTÁT?, Matica slovenská/Spoločenstvo Kresť. Slovensko, 2002, 24 str.
Kramer Georg: OD ČEHO POCHÁZÍ ÚČELNOST V PŘÍRODĚ, F. Svoboda, Praha-Nusle 1920, 16 str.
Kreibich Karel: Z DĚJIN SPORŮ CÍRKVE A STÁTU I., 2. vyd., Rovnost, Praha 1950, 86 str.
Krejčí Jaroslav: ŠKOLA A NÁBOŽENSTVÍ, Společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, Ostrava 1958, 50 str.
KRESŤANSTVO V SEKULARIZOVANOM SVETE (Zborník), 1. vyd., VPL, Bratislava 1968, 175 str.
Kryveljov J. A.: SOUČASNÁ TEOLOGIE A VĚDA, 1. vyd., Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1962, 204 str.
Křikavová A. - Mendel M. - Müller Z.: ISLÁM - Ideál a skutečnost, 1. vyd., Panorama, Praha 1990, 292 str.
Kříž Vladimír: ARBOR MUNDI - PRINCIPIA - Filosofická analýza počátku a osudu vesmíru, 1.v., JiVa Publisher, Edmonton 1993, 82 s.
Kurtz Paul: ZAKÁZANÉ OVOCIE - Etika humanizmu, 1. vyd., Vydavateľstvo Rastislav Škoda, Bratislava 1998, 232 str.
Lahulek-Faltis Zdeněk: JAK JSEM ŽIL BEZ BOHA, 1. vyd., NPL, Praha 1963, 244 str., (Biografia)
Langer Jiří: TALMUD - ukázky a dejiny, Svaz Čechů židů v ČSR, Praha 1938, 50 str.
Lavreckij I. R.: VATIKÁN - Náboženství, finance a politika, 1. vyd., SNPL, Praha 1959, 328 str.
Lempens, Carl: ČARODĚJNICE A ČARODĚJNICKÉ PROCESY, Fuhrimann, St. Gallen/Švajčiarsko 1922, 24 str.
LENIN O ATEIZME, NÁBOŽENSTVE A CIRKVI (Zborník), 1. vyd., Pravda, Bratislava 1974, 300 str.
LENIN O ATEIZME, NÁBOŽENSTVE A CIRKVI (Zborník), 1. vyd., Pravda, Bratislava 1974, 300 str.
Lenin V. I.: MATERIALIZMUS A EMPIRIOKRITICIZMUS, 1. vyd., Pravda, Bratislava 1976, 376 str.
Lensu M. J.: ZÁKLADY ATEISTICKEJ VÝCHOVY (metodologické problémy), 1. vyd., Pravda, Bratislava 1980, 264 str.
Loukotka – Daňhel - Hlavoň – Hodovský: K AKTUÁLNÍM OTÁZKÁM VĚDECKÉHO ATEISMU, 1v, Horizont, 1974, 128 s.
Loukotka – Daňhel – Zouhar: VEDECKOATEISTICKÁ VÝCHOVA - pre SŠ, 1. vyd., SPN Bratislava 1980, 80 str.
Loukotka Jiří: O NÁBOŽENSTVÍ A UMĚNÍ, 1. vyd., Horizont, Praha 1974, 128 str.
Lunačarskij A. L.: PROČ NEMŮŽEME VĚŘIT V BOHA, 1. vyd., Orbis, Praha 1961, 72 str.
Lupalo I. G.: VĚDA PROTI N&Aacut nike air max cheap e;BOŽENSTVÍ, 1. vyd., Práce, Praha 1960, 48 str.
MALÝ ATEISTICKÝ SLOVNÍK, 1. vyd., Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1962, 568 str.
MALÝ ATEISTICKÝ SLOVNÍK, 1. vyd., Vydavateľstvo politickej literatúry, Bratislava 1962, 615 str.
Maréchal P. S.: ATEISTI, 1. vyd., SVPL, Bratislava 1959, 76 str.
MARX - ENGELS O NÁBOŽENSTVÍ (Zborník), 1. vyd., Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1957, 376 str.
MARX A ENGELS O NÁBOŽENSTVE (Zborník), 3. vyd., SVPL, Bratislava 1962, 372 str.
Marx Karol - Engels Fridrich: MANIFEST KOMUNISTICKEJ STRANY, 12. vyd., Pravda, Bratislava 1973, 88 str.
MARX-ENGELS-LENIN O ATEISMU (Zborník), 1. vyd., Svoboda, Praha 1974, 212 str.
MARX-ENGELS-LENIN O ATEISMU (Zborník), 1. vyd., Svoboda, Praha 1974, 212 str.
MARXISMUS-LENINISMUS A NÁBOŽENSTVÍ (Zborník), Severomoravský KV KSČ, Ostrava 1974, 32 str.
Máša Rudolf: O PŮVODU A VÝVOJI NÁBOŽENSTVÍ, F. Svoboda, Praha-Nusle 1921, 160 str.
Matoušek Miloslav: ATEISMUS V MYŠLENÍ SOCIALISTICKÉHO LÉKAŘE, 1. vyd., Avicenum, Praha 1977, 136 str.
Mervart Josef: ZÁKLADY METODOLOGIE VĚDY - aplikace na ekonomické vědy, 1. vyd., Svoboda, Praha 1977, 190 str.
METODOLOGICKÉ PROBLÉMY VÝVINU VEDECKÝCH TEÓRIÍ, 1. vyd., Pravda, Bratislava 1981, 360 str.
Mezencev V. A. a kol.: ODPOVEDE VERIACIM, 1. vyd., Práca, Bratislava 1975, 160 str.
Mišík Milan: ŠTAFETA VEDY, 1. vyd., Obzor, Bratislava 1990, 376 str.
MOJE STRETNUTIE S JEŽIŠOM, 2. vyd., Spolok svätého Vojtecha, Trnava 1996, 72 str. (Učebnica)
Mollnau Karl A.: HŘÍCHY POLITICKÉHO KATOLICISMU - Pravá tvář cirkevní hierarchie, 1. vyd., SNPL, Praha 1960, 188 s.
Most Johann: BOŽÍ MOR, S.A.T. Brosurservo, Beauville 1999, 16 str.
Nahodil O. - Robek A.: PŮVOD NÁBOŽENSTVÍ, 2. prep. vyd., Orbis, Praha 1961, 528 str.
Nauman Jaroslav: KVĚT NÁRODA MISTR JAN HUS, F. Svoboda, Praha-Nusle (cca 1920), 48 str.
NEBE - PEKLO - V SUTANĚ I POD NÍ, 1999, 32 str., (Vtipy)
Niklíček L. - Štein K.: DĚJINY MEDICÍNY V DATECH A FAKTECH, 1. vyd., Avicenum, Praha 1985, 376 str.
Nosovič V. I.: VEDECKÝ ATEIZMUS O PSYCHOLÓGII NÁBOŽENSTVA, 1. vyd., Práca, Bratislava 1977, 110 str.
NOVÁ SKUTEČNOST 2/1951 - Měsíčník Svazu občanů bez vyznání, Svaz občanů bez vyznání, Praha 1951, 20 str.
NOVÝ ZÁKON - Žalmy, Přísloví (Český ekumenický překlad), The Gideons International, 1995, 588 str.
O VÝCHOVE K VEDECKÉMU SVETONÁZORU I. (Zborník), Odbor školstva a kultúry KNV, Košice 1960, 200 str.
Ojzerman T. I.: PROBLÉMY FILOZOFIE A FILOZOFIE DEJÍN, 1. vyd., Pravda, Bratislava 1978, 440 str.
Oparin – Plisecki:, VĚDA A NÁBOŽENSTVÍ O VZNIKU ŽIVOTA A ČLOVĚKA, 1. vyd., Osvěta, Praha 1953, 70 s.
Parňuk M. A.: VEDA A NÁBOŽENSTVO V SPOLOČENSKOM ŽIVOTE, SVPL, Bratislava 1959, 88 str.
Pavjolkin P.: JE BŮH? – Besedy, 1. vyd., Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1958, 86 str.
Peyrefitte Roger: KLÍČE SVATÉHO PETRA, 1. vyd., SNPL, Praha 1960, 352 str., (román)
Popelová Jiřina: ANTICKÁ ETHIKA, 1. vyd., Život a práce, Praha 1948, 32 str.
Popovskij Alexandr: ZÁKONY ŽIVOTA. 1. vyd., Osvěta, Praha 1952, 740 str.
POUČENÍ Z ČIHOŠTĚ, Ministerstvo informací a osvěty, Praha 1950, 22 str.
PREHĽAD DEJÍN SLOVENSKEJ FILOZOFIE, 1. vyd., Slovenská akadémia vied, Bratislava 1965, 556 str.
Prévost Jean-Pierre: SKANDÁLY V BIBLI, 1. vyd., KMa, Praha 2008, 156 str.
Prokofjev V. J.: ATHEISMUS RUSKÝCH REVOLUČNÍCH DEMOKRATŮ, 1. vyd., SNPL, Praha 1954, 140 str.
PROTICÍRKEVNÍ EPIGRAMY KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO, Volná Myšlenka Československá, Praha (cca 1920), 30 str.
PŘÍRODNÍ VĚDY A NÁBOŽENSTVÍ (Zborník), 2. vyd., Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1960, 132 str.
PŘÍSPĚVKY K DĚJINÁM NÁBOŽENSTVÍ A ATEISMU (Zborník), 1. vyd., SNPL, Praha 1961, 404 str.
Puccini-Delbeyová Géraldine: SEXUÁLNÍ ŽIVOT V ŘÍME, 1. vyd., Levné knihy, Praha 2009, 408 str.
Reeber, Michel: VELKÁ SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ. 1. vyd., Levné knihy KMa, Praha 2006, 74 str.
ROČENKA 2008 ORDINARIÁTU OZBROJENÝCH SÍL A OZBROJENÝCH ZBOROV SR (Zborník), Bratislava 2009, 396 str.
Rubakin Nikolaj: V RÍŠI TAJOMSTIEV A ZÁZRAKOV. 1. vyd., Osveta, Bratislava 1962, 220 str.
Russell Bertrand: PROČ NEJSEM KŘESŤANEM - a jiné eseje, 1. vyd., Orbis, Praha 1961, 112 str.
Rýdl Miroslav: BIOLOGIE, FILOSOFIE, NÁBOŽENSTVÍ, 1. vyd., Nakladatelství politické literatury, Praha 1963, 120 str.
Sekot Aleš: SOCIOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ, 1. vyd., Nakladatelství Svoboda, Praha 1985, 368 str.
Scherr Jan: ČARODĚJNICE A SVATÁ INKVIZICE, 1. vyd., Eko-konzult, Bratislava 2003, 32 str.
Sidor Milan a kol.: ROZHOVORY O VEDECKOM SVETONÁZORE, Okr. pedagog. strediská, Spišská Nová Ves 1981, 250 s.
Sisáková Oľga: FILOZOFICKÉ PROBLÉMY PSYCHOLÓGIE NÁBOŽENSTVA, 1. vyd., Pravda, Bratislava 1981, 240 str.
Sládková Eda: POZNÁNÍ A NÁBOŽENSKÁ VÍRA, 1. vyd., SNPL, Praha 1961, 64 str.
SLOVNÍK VEDECKÉHO ATEIZMU, Ústav vedeckého ateizmu Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1983, 736 str.
Souček, Ludvík: OTÁZNIKY NAD HROBMI. 1. vyd., Obzor, Bratislava 1986, 264 str.
Spasov Dobrin: ANALÝZA POZNANIA, 1. vyd., Pravda, Bratislava 1973, 152 str.
Steinpach R.: JAK TO, ŽE ŽIJEME PO SMRTI, A JAKÝ SMYSL MÁ ŽIVOT, 2. vyd., Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart 1992, 44 s.
SÚČASNÝ SVET A KLERIKALIZMUS, 1. vyd., VEDA, Bratislava 1983, 292 str.
Svoboda A. - Tučková A. - Svobodová V.: SPIKNUTÍ PROTI REPUBLICE, 1. vyd., Melantrich, Praha 1948, 280 str.
Š.: VRAZI A LUPIČI V KLÁŠTOŘE ČENSTOCHOVSKÉM, Nákladom časopisu Červánků, Brno 1910, 82 str.
Šejnman M. M.: VATIKÁN ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, 1. vyd., SNPL, Praha 1953, 356 str.
Šibřinský J.: DĚJINY PAPEŽSTVÍ, Nákladem časopisu Maják, Praha 19??, 32 str.
Šimák J. V. - Topič F.: HUS - A DOBA PŘED NÍM, Praha (cca 1920) 110 str.
Šrí Šrímad A. Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda: CESTA ZA POZNÁNÍM, The Bhaktivedanta Book Trust, 2006, 352 str.
Šrí Šrímad A. Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda: VEDECKÉ POZNANIE DUŠE, The Bhaktivedanta Book Trust 1994 304 s
Šrí Šrímad A. Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda: VEDECKÉ POZNANIE DUŠE, The Bhaktivedanta Book Trust 1994 304 s
Švyriov V. S.: TEORETICKÉ A EMPIRICKÉ VO VEDECKOM POZNANÍ, 1. vyd., Pravda, Bratislava 1982, 376 str.
Tondi Alighiero: JESUITÉ, 3. vyd., Nakladatelství politické literatury, Praha 1962, 308 str.
Ugrinovič D. M.: O SPECIFIČNOSTI NÁBOŽENSTVÍ, 1. vyd., NPL, Praha 1963, 172 str.
VĚDECKÝ ATEISMUS - Učebnice pro střední stupeň stranického vzdělávání, 1. vyd., Svoboda, Praha 1975, 256 str.
VĚDECKÝ ATEISMUS - Učebnice pro střední stupeň stranického vzdělávání, 2. vyd., Svoboda, Praha 1977, 256 str.
VĚDECKÝ ATEISMUS, 1. vyd., Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1977, 320 str.
VEDECKÝ ATEIZMUS, 1. vyd., Pravda, Bratislava 1974, 300 str.
VEDECKÝ ATEIZMUS, 1. vyd., Pravda, Bratislava 1974, 300 str.
VĚDECKÝ SVĚTOVÝ NÁZOR, KV KSČ, Olomouc 1948, 16 str.
Veith Walter J.: MÁ NEJTĚŽŠÍ CESTA - Z evolucionisty kreacionistou, 1. vyd., Maranatha, Praha 2008, 30 str.
Veith Walter J.: MÁ NEJTĚŽŠÍ CESTA - Z evolucionisty kreacionistou, 1. vyd., Maranatha, Praha 2008, 30 str.
Vergely, Bertrand: ANTIČTÍ FILOZOFOVÉ. 1. vyd., Levné knihy KMa, Praha 2006, 74 str.
Vergely, Bertrand: FILOZOFOVÉ STŘEDOVĚKU A RENESANCE. 1. vyd., Levné knihy KMa, Praha 2008, 70 str.
Viceník Jozef: SPORY O CHARAKTER METODOLÓGIE VIED, 1. vyd., Pravda, Bratislava 1988, 456 str.
Villain, Jean: PREKLIATY DIAMANT - Šesťtisíc kilometrov po Juhoafrickej únii. 1. vyd., Vydavateľstvo politickej literatúry, Bratislava 1963, 163 str.
Vlček Josef: KRACH "BULHARSKÉ STOPY" - Atentát na Jána Pavla II. – zákulisie, Rudé právo, Praha 1986, 130 s
VLNĚNÍ 2005 - Magazín Radia Proglas, Proglas s.r.o, Praha 2005, 40 str.
VOLNÁ MYŠLENKA 1/1912 Revue volných myslitelů českých, DR. Theodor Bartošek, Praha 1912, 32 str.
Voropajeva K. L.: ŽIL KRISTUS?, SVPL, Bratislava 1960, 112 str.
VÝCHOVA K TOLERANCI A PROTI RASIZMU – Sborník, 1. vyd., Portál, Praha 1998, 208 str.
Vyšohlíd Václav: PAPEŽ PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ, 1. vyd., Horizont, Praha 1979, 128 str.
Vyšohlíd Václav: VATIKÁN A USA, 1. vyd., Vydavateľstvo politickej literatúry, Bratislava 1964, 324 str.
Vyšohlíd Václav: VATIKÁN NA ROZCESTÍ, 1. vyd., Mladá fronta, Praha 1974, 260 str.
Wartenweiler, Fritz: POČUL SOM SPIEVAŤ MISSISSIPPI. Smena, Bratislava 1967, 216 str.
Williams George C.: PLÁN A ÚČEL V PRÍRODE - O modernej evolučnej teórii, 1. vyd., Kalligram, Bratislava 2002, 204 str.
Z DĚJIN NÁBOŽENSTVÍ A ATEISMU (Zborník), 1. vyd., Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1959, 189 str.
ZÁKLADNÍ OTÁZKY SVĚTONÁZOROVÉ VÝCHOVY - Osnovy (Stran. vzdělávání 1974-75), ÚV KSČ, Praha 1974, 20 str.
ZÁKLADNÍ UČENÍ VONBULIZMU, KAVA-PECH, Praha 2006, 156 str.
ZAMYŠLENÍ NAD NÁBOŽENSTVÍM - Úryvky z děl spisovatelů a básníků, 1. vyd., SNPL, Praha, 1960, 420 str.
ZE ZKUŠENOSTÍ ATEISTICKÉ VÝCHOVY V SSSR (Zborník), Severomoravský KV KSČ, Ostrava 1974, 24 s.
ZRADA VATIKÁNU A BISKUPŮ, Ústřední akčný výbor Národní fronty, Praha 1949, 48 str.
Zúbek Ľudo: DOKTOR JESENIUS. 1. vyd. Mladé letá, Bratislava 1983. 448 str.
Žák Jiří: EXKOMUNIKACE, ZÁZRAKY, SABOTÁŽE - Od Krakova přes Číhošť k Banské Bystrici, Rudé právo, Praha 1950,104 s.

 

 

 

replica tag heue migliori rolex falsi orologi di lusso
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|